Vyhodnotenie mesačných lígPozri v Zozname výhercov či si sa umiestnil a vyber si hru!:
docs.google.com/document/d/1AjhQjlmVjN7ArckEbvAXfW6l_0auxwoW6X8pNqaa7k4/edit?usp=sharing

JANUÁR
Pozri si hry: docs.google.com/document/d/12BvlusZyjr64HEnpCN8g7Bx4cDynV86yBThrwBocdEg/edit?usp=sharing
Vyber si hru: forms.gle/m5TQc2riuCVqPqpR7
FEBRUÁR
Pozri si hry: docs.google.com/document/d/11Yv-nDge95dzK2Ucv02Rr1VDUbfMfkcwSMejb8koHS0/edit?usp=sharing
Vyber si hru: forms.gle/FnFxE9tCFKeetbjH7
MAREC
Pozri si hry: docs.google.com/document/d/1aw0ROI7kW0u9Bl8aCFwv2fskLVzBddekfzD7ZpAw_LU/edit?usp=sharing
Vyber si hru: forms.gle/sqjPr431qv7hZjsa9
APRÍL
Pozri si hry: docs.google.com/document/d/1PiC-6SGq6aoXxmg_lsTA5FGrJZOliGnVWs42ONWrBys/edit?usp=sharing
Vyber si hru: forms.gle/dc57BPhS2G73uGwa9

MÁJ
Pozri si hry: docs.google.com/document/d/1htdpdyMSlDHqZ43LV6nk3OuLfQ1hv0pvyaXXyndTeL0/edit?usp=sharing
Vyber si hru: forms.gle/4DnBBSgVyER2xLXu5

Pravidlá mesačnej ligy:
- Mesačná liga sa začína vždy v prvý deň mesiaca a vyhodnocuje sa v posledný.
- Hraje sa len o hry, ktoré sú v reklame.
- Aktuálne poradie v rebríčku sa nachádza v Community -> Leaderboard -> Past Month
- Pre zapojenie sa do ligy je potrebné vyplniť dotazník, v ktorom zoradíš hry podľa poradia, ako veľmi ktorú hru chceš.
- Májový Dotazník otvoríš kliknutím na tlačidlo "Open Link" a ostatné kliknutím na link vedľa “vyber si hru”:
(vyber si len takú hru, ktorú by ti dovolili aj rodičia)